Bài học về sản phẩm và giá – thang giá trị

Việc chúng ta tìm được thị trường mơ ước đó là bước đầu tiên. Sau đó chúng ta phải làm rõ được sản phẩm của mình có thực sự đã tốt hay chưa để trao giá trị đó cho khách hàng của mình? Nếu tốt thì chúng ta phải...
Liên hệ