#1 – Phương Tiện Bán Hàng Hiện Tại Của Bạn Là gì?

Nghe đến việc "Bán Hàng" tôi nghĩ đại đa số là không thích điều này. Tuy nhiên nhìn lại tất cả vấn đề trong cuộc sống. Thì bản chất mọi thứ đều quy về "Bán Hàng" chẳng qua với mỗi thứ đều có sắc thái thể hiện khác nhau...
Liên hệ