Trang chủ PHẦN THƯỞNG #5 PHÂN PHỐI - Khởi chạy sản phẩm của người khác

#5 PHÂN PHỐI - Khởi chạy sản phẩm của người khác

Nếu như bạn không có sản phẩm của riêng mình. Thì đây là thứ bạn cần. Với kiến thức mà bạn đã học kết hợp với phần này bạn sẽ có được cách thức để khởi chạy sản phẩm của người khác để có được hoa hồng cho bạn một cách đơn giản. Nó cũng được gọi là đơi vị liên kết hoặc đối tác liên doanh.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ