Trang chủ PHẦN THƯỞNG #4 PHÂN PHỐI - Khởi chạy ra mắt sách

#4 PHÂN PHỐI - Khởi chạy ra mắt sách

Phần này bạn sẽ được tìm hiểu cách để khởi chạy ra mắt sách hiệu quả. Thông qua công thức ra mắt sản phẩm. Bạn có thể hiểu để áp dụng vào việc ra mắt sách của mình một cách cực kỳ đơn giản . Nó sẽ định hình con đường hình thành việc ra mắt sách của bạn ngay tại thời điểm chuẩn bị từ ý tưởng.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ