#29 – NHỮNG CÂU NÓI KHIẾN CHÚNG TA PHẢI SUY NGẪM

77
1. Ở gần những người tử tế là dưỡng tâm.
2. Ở gần những người thông minh là dưỡng não
3. Ở gần những người thành đạt là dưỡng lộc
4. Ở gẫn những người Uyên bác là dưỡng trí
5. Ở gần những người xinh đẹp là dưỡng nhãn
6. Ở gần những người chăm luyện tập thể dục thể thao là dưỡng thân.
7…
Vì vậy…
=> Hãy loại bỏ những năng lượng tiêu cực của chính mình và môi trường xung quanh bạn. Điều đó sẽ giúp cho mỗi chúng ta có được điều tốt đẹp.
=> Hãy tìm những người tích cực để được làm bạn với họ, để hoàn thiện bản thân mình.
=> Người biết hạ mình xuống là người có được nhiều thứ mình muốn.
=> Hãy là người tử tế để tìm và có được người tử tế.