#27 – Muốn thành công bạn phải tạo ra con đường

87

“Nếu bạn muốn thành công, bạn phải tạo ra con đường”

“Nếu không có kế hoạch xây dựng cuộc sống tuyệt vời cho mình, bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác!”

Thông minh thôi chưa đủ – Bạn còn phải luôn trở nên thông minh hơn, và nếu không tiến lên, bạn sẽ tụt hậu. Kiến thức không phải quyền năng mà là cách bạn sử dụng kiến thức ấy. Hành động là điều duy nhất mà cuối cùng sẽ xác định thành công của bạn. Kiến thức không được áp dụng cũng vô ích.
Vậy nên cách duy nhất để đạt được các mục tiêu lớn là lớn lên trong chúng, và luôn có chủ ý trong mọi việc bạn làm.

Bắt đầu từng bước nhỏ, không ôm đồm mọi thứ, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành bất kỳ việc gì. Thay vào đó, mỗi lần chọn một hoặc hai kỹ năng hay công việc để tập trung, chia nhỏ chúng thành những mục tiêu có thể quản lý được.

“Nếu bạn có nhiều hơn ba ưu tiên, bạn sẽ không có ưu tiên nào cả”

Vậy nên đôi khi phải biết nói “KHÔNG” hãy tập trung vào thứ quan trọng nhất để làm cho tới khi thăng hoa, ám ảnh,mất ăn, mất ngủ vì nó… Đó là bí mật để tiến lên các cấp độ của giá trị của tầng nhận thức. Đào sâu và giải quyết vấn đề đến khi ra kết quả. Khi đó bạn sẽ đi về đích nhanh hơn.

Mỗi ngày trôi qua là một thử thách cho mỗi chúng ta. Hãy cố gắng hoàn thành những thử thách cho chính mình. Chúc cả nhà một ngày mới luôn tràn đầy năng lượng và tốt lành!