Chương trình phát sóng khởi động "Khẩn cấp"

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu!

Bạn đã chuẩn bị cho ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP với tôi lúc 4 giờ chiều theo giờ Hà Nội (Việt Nam) vào

Thứ Năm (ngày 3 tháng 11)! 

Kiểm tra hộp thư đến của bạn để biết liên kết được gửi cho bạn [Chương trình phát sóng khởi động “Khẩn cấp”] đặc biệt này.

Hẹn gặp bạn ở đó!