Được rồi, chúng tôi cảm ơn bạn! Chúng ta sẽ giữ liên lạc!

Đó là phần cuối của cuộc khảo sát. Một điều nữa hoàn toàn là tùy chọn, đây không phải là một phần của cuộc khảo sát. Chúng tôi có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng vì chương trình “Khởi động Workshop” của chúng tôi là thương hiệu mới, nên chúng tôi không có bất kỳ thư chứng thực nào từ bất kỳ người hâm mộ cuồng nhiệt nào của chúng tôi.

Có lẽ bạn có thể giúp chúng tôi bằng một lời chứng thực cho các mẹo Tôi cung cấp trên website hoặc facebook, youtube của tôi hoặc trong bản tin của tôi mà bạn đã tìm hiểu nó. Nó không cần phải quá nhiều thông tin. Bạn chỉ cần để lại đôi chút cảm nhận để cho chúng tôi có điều gì đó biết hơn về bạn.

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi lời chứng thực về chủ đề mà bạn quan tâm của chúng tôi không? Nếu bạn làm vậy, nó có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi đó là tên, chức vụ và công ty của bạn.

Viết lời cảm nhận của bạn:

©Copyright 2022, Nguyenhuuviet.com   All Rights Reserved.

Trang chủ – Điều khoản Dịch vụ  – Chính sách Bảo mật  –  Liên hệ