Vương Thị Nhung

    3

    Làm việc cùng Anh Việt đã lâu, tôi thấy Anh ấy rất chuyên nghiệp, tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình chúng tôi để chuyển đổi sang sử dụng Landing Page mới, giao diện được tối ưu, tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng đã tăng gấp đôi, thật ấn tượng.