Trần Văn Thiện

    1

    Anh Việt tư vấn rất nhiệt tình giúp Lapier có cách làm những như tư duy đúng chiển khai bán hàng hiệu quả hơn. Tôi sẽ còn gắn bó và làm việc với Anh ấy trong thời gian dài. Chúc cho Anh luôn gặt hái nhiều thành công hơn nữa.