Trần văn Đức

    1

    Tôi được biết Việt là người không ngừng học hỏi và sáng tạo tìm ra thứ tốt nhất trong lĩnh vực Digital Marketing, đồng thời là người thầy ẩn danh đã lâu về tiếp thị trực tuyến. Sự nghiệp của hàng nghìn doanh nhân trực tuyến thành công đã được khởi động bởi các khái niệm, cấu trúc, chiến lược, công cụ và quy trình đặc biệt thực tế của Marketing Bí Mật.