Trần Mạnh Đức

    9

    Mọi người tin tưởng vào các khóa học của “Marketing Bí Mật” vì Việt đã luôn đi đầu trong việc tìm kiếm thứ mới mẻ và tạo ra kết quả trực tuyến với “Công thức ra mắt sản phẩm” của mình… Đồng thời bạn ấy đã thiết kế ra bản đồ đường đi và chuẩn bị toàn bộ phương tiện như tài liệu cho đến công cụ,…rất cụ thể và chi tiết cho học viên của mình. Để các học viên có thể rút ngắn thời gian và tập chung vào thứ gọi là chuyên môn của mỗi người. Đồng thời hỗ trợ kèm cặp rất tận tình.