Trần Anh Tuấn

    1

    Khi nói đến tiếp thị trên Internet, tôi không hề biết gì về nó trước đó…Nhưng thông qua khóa học được Anh Việt hướng dẫn tôi thấy hình thành cách làm từng bước một. Nó cũng không khó như tôi tưởng tượng. Nhưng quan trọng là phải làm đúng và cần sự kiên trì. Anh ấy vạch ra chính xác cách bạn có thể tiếp thị thành công bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trực tuyến.