Peter Parkes

    1

    Sau khi hợp tác với Mr.Việt, Peter Parkes đã có một website vận hành rất tốt, tôi hoàn toàn hài lòng về dịch vụ của bạn ấy đã làm cho tôi. Đặc biệt hơn cả trong quá trình triển khai cũng như dịch vụ hỗ trợ sau khi website vận hành chính thức. Bạn ấy rất nhiệt tình. Thanks!