Nguyễn Văn Minh

    2

    Kinh doanh là chuỗi liên tiếp các đợt ra mắt sản phẩm mới, dự án, khuyến mãi, ưu đãi, quan hệ đối tác, v.v. Để thành công, bạn cần phải nắm vững các đợt ra mắt. Đó là những kiến thức tôi học được từ khóa học “Bí Mật Ra Mắt Sản Phẩm” mà Việt đã huấn luyện cho tôi. Tôi đã mất rất nhiều năm để đi tìm hướng đi nhưng ko thành công. Rất may là tôi đã tìm thấy ở “Marketing Bí Mật”. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn có được điều này.