Nguyễn Thị Thủy

    2

    Những gì Anh Việt dạy là rất quan trọng cho sự thành công của tiếp thị hiện đại. Bạn không cần thêm chiến thuật hoặc công cụ, bạn cần chiến lược thông minh và đó chính xác là những gì mà các khóa học ở “Marketing Bí Mật” mang lại.