Nguyễn Thị Hoa

    1

    Điều này đã cho phép chúng tô nghỉ hưu sớm, dành những ngày tháng bên nhau và tận hưởng thời gian chất lượng với con cái và cháu gái mới của chúng tôi!