Nguyễn Thị Hải

    1

    Tôi và Việt là bạn từ hồi còn nhỏ. Sau 20 năm ra trường và bươn trải ngoài đời. Tôi có cơ hội gặp lại và biết được bạn ấy làm về marketing. Sau đó tôi đã được bạn ấy hướng dẫn và tư vấn cũng như chia sẻ, chiển khai một số dự án mới của tôi. Trước đó tôi chỉ hy vọng có một kế hoạch giải quyết việc trước mắt, chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng đây sẽ là kế hoạch tuyệt vời đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về công việc của mình! Tôi biết ơn bạn ấy rất nhiều!