Nguyễn Minh Chiến

    2

    Anh Việt là người làm việc rất chuyên nghiệp, đồng thời là người thầy có tư duy kiến thức am hiểu chuyên sâu thực chiến và đa chiều. Sự nghiệp của hàng nghìn doanh nhân trực tuyến thành công đã được khởi động bởi các khái niệm, cấu trúc, chiến lược, công cụ và quy trình đặc biệt thực tế của anh ấy. Đặc biệt anh ấy rất nhiệt tình với mọi người. Cho đi rất nhiệt tình và rất tâm huyết với công việc này.