Nguyễn Hoàng Thương

    4

    Mọi người tin tưởng Mr.Việt vì anh ấy đã luôn nhìn vào quy trình chuẩn trước đó ở trong việc tạo ra kết quả trực tuyến với “Công thức ra mắt sản phẩm” của mình… Anh ấy đã tạo ra bản đồ đường đi và tôi đã và đang sử dụng nó. Các bước thật sự dõ dàng và đơn giản. Người không biết gì công nghệ trước đó mà vẫn làm được. Đó là một quy trình thực sự tuyệt vời. Tôi nghĩ bạn hãy sử dụng điều này giống tôi để tạo đột phá cho việc kinh doanh của mình.