Nguyễn Hà Chi

    2

    Sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc vì vết thương của mình. Tôi vui mừng nói rằng sau một năm rưỡi bắt đầu kinh doanh trực tuyến của mình, tôi đã có thể nghỉ việc. Bây giờ tôi tạo giờ làm việc của riêng mình và làm việc ở nơi tôi muốn, khi tôi  muốn.