Nguyễn Anh Tuấn

    1

    Tôi là kỹ sư về ngành điện lực trước đó. Đã nghỉ việc và ở nhà chăm con cái một thời gian. Khi biết được bạn Việt chuyên đào tạo huấn luyện về digital marketing. Nên đã tìm hiểu và liên hệ để được bạn ấy đào tạo và huấn luyện. Đồng thời đã và đang đồng hành cùng với công việc của gia đình tôi đến nay. Tôi là người gần như không biết gì trước đó. Nhưng qua một thời gian được Việt đào tạo thì tôi đã cơ bản lắm bắt được công việc và đang vận hành công việc khá tốt. Điều tôi yên tâm là bạn ấy luôn ở bên mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ. Đó là thứ tôi rất thích cách làm việc đó. Tôi biết ơn và cảm ơn bạn nhiều!