Ngô Diêm Binh

    12

    Chúng tôi hợp tác với Bạn Việt từ ngày đầu thành lập, các dự án website được xây dựng cho chúng tôi đều rất thành công về quảng bá cũng như tính mỹ thuật. Đặc biệt website chạy rất ổn định và được lâu dài,dễ sử dụng,…