Lê Ngọc Phong

    4

    Một lần ghi nhận nội dung chia sẻ, truyền đạt của thầy tối hôm nay, cá nhân cảm thấy thấm và bắt đầu có sự chuyển hóa trong nhận thức, tư duy. Chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục trao và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kiến thức chuyên sâu của thầy đến cho nhiều người