Kha Kha

    2

    Tôi hệ thống hoá được toàn bộ quy trình kinh doanh, làm sản phẩm và marketing của hệ thống Marketing bí mật. Nó là nước cốt và có thể áp dụng rất nhiều các ngành nghề khác nhau. Xin cảm ơn anh Việt về sản phẩm chất lượng.