Hoàng Văn Quyết

    2

    Kinh doanh là sự liên tiếp của các đợt ra mắt sản phẩm mới, dự án, khuyến mại, ưu đãi, quan hệ đối tác, v.v. Để thành công, bạn cần phải nắm vững đợt ra mắt. Để làm như vậy, bạn hãy nguyên cứu cách làm của Anh Việt. Nó thực sự cực kỳ tuyệt vời khi anh ấy tìm ra. Mới đầu tôi cũng chỉ biết làm theo nhưng càng làm tôi lại càng hiểu , thấy hiệu quả và cảm thấy rất tuyệt vời.