Đỗ Văn Hoàng

    2

    Những gì Việt dạy là rất quan trọng cho sự thành công của tiếp thị hiện đại. Bạn không cần thêm chiến thuật hoặc công cụ, bạn cần chiến lược thông minh và đó chính xác là những gì “Marketing Bí Mật” cung cấp. Chỉ cần làm từng bước theo đùng chiến lược đã được dạy. Đó là điều thú vị từ trước tới giờ mà tôi đã đi học khá nhiều lớp học. Nhưng đây là thứ tôi cảm thấy hiệu quả và cần cho công việc kinh doanh của mình. Đó thực sự là điều may mắn của tôi đến thời điểm hiện tại. Tôi rất biết ơn “Marketing Bí Mật” đã mang lại cho tôi.