Cảm Nhận Học Viên – Marketing Bí Mật – Trần Kiều My

67

Anh là người có chiều sâu, làm việc trong khuôn khổ đã do mình thiết lập ra. Anh thích chi tiết, sự tương tác của anh với người khác, là người đáng tin tưởng, ấm áp, có trách nhiệm, anh là người làm việc chuyên nghiệp và linh hoạt trong mọi vấn đề. Cảm ơn Anh nhiều!