Cảm Nhận Học Viên – Coaching 1:1 – Luật sư – Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT SBLAW

87

Tôi đánh giá cao Em Việt! Hiện tôi đã làm rất nhiều trang web mà em ấy thiết kế, tôi rất hài lòng cách phục vụ và khả năng thiết kế cũng như lập trình của em ấy. Ngoài ra em ấy có rất nhiều kỹ năng khác hỗ trợ cho công ty chúng tôi nếu như cần em ấy trợ giúp. Chúc Em luôn thành công hơn nữa.