Cảm Nhận Học Viên – Coaching 1:1 – Đỗ thị Thanh Tú – Hà Nội

68

Lần đầu tiên được phân tích kim tứ đồ theo hình tháp,được tìm hiểu 8 tầng nhận thức trong cuộc sống . Được hướng dẫn 4 cách gieo hạt và thiền định. Tôi đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức để áp dụng vào cuộc sống và phát triển công việc của mình. Cảm ơn em Nguyễn Hữu Việt đã hướng dẫn và phân tích một số bí mật trong kinh doanh cho tôi hiểu thêm vấn đề để có giải pháp giúp công việc phát triển tốt hơn. Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!