Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 8: PHÂN PHỐI - Khởi chạy Evergreen

MODULE 8: PHÂN PHỐI - Khởi chạy Evergreen

Chào mừng bạn đến với Module 8 của Công thức ra mắt Sản phẩm. Đây là nơi bạn lấy toàn bộ trình tự Khởi chạy nội bộ của mình và đưa nó vào chế độ lái tự động. Vào cuối Module này, bạn sẽ có thể nắm bắt các khái niệm và chiến lược của Khởi chạy nội bộ và điều chỉnh chúng cho phù hợp với Khởi chạy Evergreen.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ