Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 7: PHÂN PHỐI - Khởi chạy liên doanh

MODULE 7: PHÂN PHỐI - Khởi chạy liên doanh

Chào mừng bạn đến với Module 7 của Công thức ra mắt Sản phẩm. Đây là nơi bạn thu hút, đào tạo và làm việc với các đối tác, những người sẽ quảng bá sản phẩm cho bạn. Vào cuối Module này, bạn sẽ có thể lấy những gì bạn đã học về Khởi chạy nội bộ và sử dụng nó để tạo ra một Khởi chạy liên doanh.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ