Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 6: PHÂN PHỐI - Khởi chạy Nội bộ - Hạt giống

MODULE 6: PHÂN PHỐI - Khởi chạy Nội bộ - Hạt giống

Chào mừng bạn đến với Module 6 của Công thức ra mắt Sản phẩm. Module này đi sâu hơn với Khởi chạy nội bộ và Khởi chạy hạt giống. Đây là hai kiểu khởi chạy chính mà bạn sẽ muốn hoàn thiện trước khi tiếp tục. Khi kết thúc Module này, bạn sẽ biết loại khởi chạy nào sẽ sử dụng khi nào cũng như cách lập kế hoạch và thực hiện chúng.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ