Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 5: ĐÓNG GÓI - Mở giỏ hàng (M3)

MODULE 5: ĐÓNG GÓI - Mở giỏ hàng (M3)

Chào mừng bạn đến với Module 5 của Công thức Khởi chạy Sản phẩm. Giai đoạn Mở Giỏ hàng (M3) là khi cuối cùng bạn bắt đầu nhận đơn đặt hàng! Vào cuối Module này, bạn sẽ biết chính xác những gì bạn cần ở mọi bước trên đường đi, từ chuỗi email Mở giỏ hàng đến cách viết kịch bản cho video bán hàng của bạn.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ