Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 4: SẢN PHẨM - Trong khi ra mắt (M2)

MODULE 4: SẢN PHẨM - Trong khi ra mắt (M2)

Chào mừng bạn đến với Module 4 của Công thức ra mắt sản phẩm, đây là tất cả về Giai đoạn trước khi ra mắt. Nội dung trước khi ra mắt "Marketing Bí Mật" của bạn, khi được thực hiện đúng cách, sẽ giúp người mua tiềm năng hiểu Cơ hội, Sự chuyển đổi và Trải nghiệm sở hữu mà sản phẩm của bạn hứa hẹn. Đến cuối mô-đun này, bạn sẽ biết cách tạo từng phần nội dung này, cách đưa mọi người vào danh sách khởi chạy của bạn và những gì cần gửi trong thời gian Trong khi ra mắt(M2) của bạn.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ