Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 3: SẢN PHẨM - Trước khi ra mắt (M1)

MODULE 3: SẢN PHẨM - Trước khi ra mắt (M1)

Module 3: Đây là một bước quan trọng sẽ giúp bạn đặt nền móng cho sự ra mắt của mình. Kết hợp với Trước khi ra mắt, bước này là phần mong muốn đầu tiên để khách hàng nhận được cái gì đó (Mồi câu) của sản phẩm. Đó cũng chính là phần đầu của chuỗi trong Marketing Bí Mật. Vào cuối mô-đun này, bạn sẽ biết cách xác định thị trường của bạn muốn gì, tạo và tinh chỉnh đề nghị của bạn, đồng thời xây dựng tiếng vang nghiêm túc dẫn đến việc ra mắt.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ