Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 2: THỊ TRƯỜNG - Kế hoạch ra mắt

MODULE 2: THỊ TRƯỜNG - Kế hoạch ra mắt

Module 2: Này bao gồm việc thiết lập bản thân để thành công bằng cách tạo ra một kế hoạch mạnh mẽ và một lộ trình rõ ràng để tuân theo cho lần ra mắt đầu tiên của bạn. Vào cuối Module này, bạn sẽ biết cách xác định thị trường ngách, Chân dung khách hàng , nội dung và mục tiêu của mình, cộng với cách xây dựng và làm ấm danh sách của bạn.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ