Trang chủ BÍ MẬT RA MẮT SẢN PHẨM MODULE 1: TƯ DUY - Nền tảng ra mắt

MODULE 1: TƯ DUY - Nền tảng ra mắt

Module 1: Đây là về một số yếu tố cốt lõi khiến Công thức ra mắt sản phẩm trở nên mạnh mẽ như vậy. Đến cuối Module này, bạn sẽ hiểu 5 loại khởi chạy cốt lõi (Và khi nào sử dụng chúng), Thư bán hàng Sideways, cũng như cách sử dụng trình tự, câu chuyện, định vị và các yếu tố kích hoạt tinh thần để tạo ra một phiên bản tuyệt vời.

Không có bài viết nào để hiển thị

Liên hệ