Bài học thiết lập lại tư duy đúng dành cho học viên

74

Có được tư duy đúng là yếu tố quan trọng đầu tiên để mỗi chúng ta quyết định bất cứ điều gì tiếp sau đó. Nó là thứ quan trọng đầu tiên để cho ta quyết định đúng, được hình thành trong tâm trí của mỗi chúng ta. Nó là hạt giống tốt ban đầu để hình thành một chuỗi những hành trình kéo sau nó, để có được thành công và kết quả theo như mình mong muốn. Nếu bạn không làm rõ ràng trước điều này thì mọi thứ sau nó chở thành vô nghĩa. Vì nó sai ngay từ bước ban đầu bạn nghĩ về nó. Đó là thứ cần phải làm trước tiên. Nó có thể áp dụng cho mọi khía cạnh trong cuộc sống. Không chỉ riêng về mảng Marketing.

Tối qua tôi có buổi Training đào tạo Marketing Bí Mật. Từng Bí Mật quan trọng đã được bật mí cho mọi người đề cập về vấn đề này. Chủ đề mang tính chất chiêm nghiệm sâu rộng và tự nhìn nhận lại chính mình và khách hàng của mình muốn phục vụ họ trong hành trình sắp tới của mọi người. Nó sẽ giúp mọi người hình thành được trạng thái tư duy logic ban đầu cho các bước tiếp theo. Buổi học diễn ra tốt đẹp và đã hoàn thành.

(Dưới đây là hình ảnh đại diện cho buổi học tối qua của chúng tôi)
#Marketingbimat #digitalmarketing #funnelmarketing #emailmarketing #thietkewebsite #nguyenhuuviet