#41 – TÂM SÁNG TUỆ SẼ SÁNG, NGƯỜI CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN!

70

Bình yên…cuối tuần! Đôi chút suy ngẫm !!
Tâm hướng tà là kẻ thù số một của chính mình (Hại mình, hại người, hại chúng sinh)

Phương pháp giúp tâm hướng thiện:

1. Cho đi (Bố thí, Giúp đỡ, chia sẻ)

2. Trì giới (Tu được thì tốt cho thân, tâm, Hii)

3. Hành thiền (Hàng ngày tu tập hành thiền đưa tâm mình về tĩnh lạng. Đó là cách tập quản lý được tâm của mình )

4. Cung kính (Hạ mình, hạ cái tôi, có cơ hội đón thứ mới, khiêm tốn,….”Ta sẽ nâng lên đằng đầu chứ không phải đằng đuôi”)

5. Phục vụ (Phụng sự, làm công quả, cơ hội việc làm, giúp ích mình và xã hội )

6. Hồi hướng phước lành (Làm phước, công Đức, chia sẻ, giúp đỡ)

7. Hoan hỷ Phước mình có và cả của người khác (Tạo Phước tùy hỷ: vui của mình là chuyện thường, vui cùng của người khác mới khó)

8. Nghe giáo pháp (Học được, biết được điều chưa biết, làm rõ ràng những điều đã biết trước đó mà chưa đúng, làm sạch được tà kiến, tránh kiến, thêm hiểu biết, tăng sự hoan hỷ -> đó là thức ăn tinh thần -> Bổ tâm)

9. Truyền bá giáo pháp (Tạo phước cho mình và cho xã hội)

10. Làm lớn lên với tránh kiến của mình(Tạo được ghi nhận của người khác, tạo được sự tôn trọng của người khác đến mình, tạo được tránh kiến đúng, tránh tư duy, trí tuệ, áng ngữ, văn phong, văn nói,… tránh nghiệp nếu là liên quan nghề nghiệp, siêng năng, tinh tấn,…)

Mọi Phước lành điều do mình tạo ra. Tự tìm được nhân tốt đó là tự hiểu biết và tìm kiếm gieo trồng, nuôi dưỡng, chăm sóc, trưởng thành và lớn mạnh

=> Cuối cùng là nhận được QUẢ NGỌT. Đó là quy luật NHÂN QUẢ! Nhân tốt => Quả tốt.
Trân trọng, cảm ơn đã dành thời gian đọc bài chia sẻ này!
Nguyễn Hữu Việt

PS: Tâm sáng tuệ sẽ sáng, Người có đức mặc sức mà ăn!
“Ta sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.” – Phục tuyền luật lệ ký 28:13-14 (KT)
Tâm bình yên… nằm trong tâm trí, chứ không phải thứ bên ngoài!
Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ! An lành!