#33 – Một số yếu tố đặc tính có trong Marketing

108

Marketing là một hành trình kéo dài và là cốt lõi của cá nhân, doanh nghiệp hay sản phẩm. Nó bao quát mọi thứ hữu hình và vô hình.

Nếu chỉ tập trung vào hữu hình thì bạn chỉ nhìn vào thứ trước mắt. Còn nếu bạn tập trung vào vô hình bạn đang có tầm nhìn lâu dài, sâu và rộng.

Thứ trước mắt bạn chỉ giải quyết được một phần nhỏ công việc có trong thứ vô hình. Và giá trị đem lại cũng tương ứng với nó.

Thứ trước mắt thì ai cũng nhìn thấy còn cái vô hình ít người biết được. Cuộc sống mọi thứ đều có 2 mặt vấn đề, luôn có trạng thái bù trừ và ở trạng thái cân bằng.
Tùy vào tầng nhận thức của mỗi người thì mới có được sự trải nghiệm và sự lựa chọn con đường của riêng mình.

Nó là quy luật không những trong kinh doanh mà cả trong cuộc sống. Thứ bên trong quan trọng hơn thứ bên ngoài. Thứ bên trong ít thay đổi hơn thứ bên ngoài. Thứ bên ngoài sợ mất,…còn thứ bên trong chỉ có được và được nhiều hơn.

Và mấu chốt đó lằm ở tầng nhận thức là trí tuệ để chúng ta có được hay nhận biết được thứ bên trong hay bên ngoài cũng tương tự như hữu hình hay vô hình. Điều gì là thứ quan trọng nhất và quyết định đúng cho riêng mình.

Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!