#30 – 4 PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI:(Đôi chút để suy ngẫm)

67

1. Nếu muốn thật giàu có => Thì phải giỏi, giỏi phép tính nhân: (Nhân bản, Nhân cách, Nhân từ…)
2. Nếu muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến, nhiều người tin tưởng => Thì phải giỏi phép tính chia: (Chia sẻ, đừng biết mà giữ cho riêng mình…)
3. Nếu muốn làm được những gì mình muốn => Hãy khéo léo dùng phép tính cộng: (Cộng tác, hợp tác, liên kết, liên doanh…)
4. Nếu muốn làm cái mới để thay đổi, phải bỏ đi những thói quen cách làm cũ => Hãy dùng phép tính trừ: (Buông bỏ, Loại bỏ những thứ không tốt, không hiệu quả…)

=>> Nếu muốn thành thạo cả 4 điều trên!!Bạn sẽ trở thành một người xuất sắc. Và hãy nhớ nhân chia trước, cộng trừ sau.

=>> Cuối cùng hãy đơn giản hoá cuộc sống của chính mình. Đừng quên học đi đôi với hành và thực hành luôn đi trước lời nói. Cứ làm tốt những điều trên, cuộc đời bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày. Và con đường thành công cũng sẽ rộng mở và gần hơn.

Nhân chia cộng trừ, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Trước mặt lẫn sau lưng!! Chúc mọi người mọi sự tốt lành!

#marketingbimat #thietkeweb #nguyenhuuviet #funnelmarketing