#17 – Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, người làm việc lớn đa phần đều giỏi đưa ra lựa chọn.

135

Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, người làm việc lớn đa phần đều giỏi đưa ra lựa chọn. Dưới đây là 10 lựa chọn đúng quan trọng.

1. Tư duy đúng
2. Chiến lược đúng
3. Kỹ năng đúng
4. Hành động đúng
5. Công cụ đúng
6. Người dẫn dắt đúng
7. Môi trường đúng
8. Cộng đồng đúng
9. Lối sống đúng
10. Đức tin đúng

Trong cuộc sống, rất nhiều người cho rằng nỗ lực là quan trọng, nhưng trên thực tế, người thực sự lợi hại đều giỏi trong việc đưa ra lựa chọn. Lựa chọn mới là thứ kéo ngắn khoảng cách mục tiêu, lựa chọn cũng đem đến một hiệu quả hoàn toàn khác cho những nỗ lực bỏ ra.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và có được sự lựa chọn đúng trên mỗi chặng đường mình đi. Thân ái!
Free Ebook:https://marketingbimat.com/ebmkt
=================================================
Website: https://marketingbimat.com | https://nguyenhuuviet.com
#marketingbimat #bandomarketingbimat #bimatramatsanpham #bimatbanhanggiacao #trafficbimat #thietkeweb